Ocena brak

Jarzeń prącia

Autor /jessica Dodano /12.01.2012

Część tylna albo opuszka prącia (bulbus penis) tworzy głównie jarzeń prącia (radix). Cienka, łącz not kankowa, pośrodkowo położona prze-r0da często wcina się od strony tylnej i górnej częściowo dzieląc opuszkę „a dwie połowy; jest to pozostałość pierwotnej budowy parzystej. Strona górna opuszki jest mocno złączona z przeponą moczowo-płciową; do jej Rynien ko wat ego podłużnego wyżłobienia przylega tutaj cewka moczowa; cevvka nic wchodzi więc do tylnego końca opuszki, lecz dopiero nieco dalej, mniej więcej 1,5 cm bardziej do przodu. Zwężając się stopniowo opuszka przechodzi w walcowatą część pośrednią. Ku tyłowi opuszka sięga dalej w kierunku odbytu niż odnogi prącia. O ile odnogi przyczepiają się do kości jonowych i kulszowych, o tyle opuszka leży swobodnie w częściach miękkich krocza i tutaj jest z łatwością wyczuwalna, zwłaszcza w czasie wzwodu prącia. Wolną powierzchnię opuszki pokrywa mięsień opuszkowo-gąbczasty, który przyczynia się do wytrysku nasienia.

Podobne prace

Do góry