Ocena brak

Jarosław

Autor /grapcio Dodano /24.01.2013

Miasto powiatowe nad Sanem; linia kol. Kraków-Przemyśl. 42 tys. mieszkańców.

Osadnictwo bardzo stare, pierwsza wzmianka z 1152 w latopisie Nestora. Prawa miejskie w XIV w. Był tu port na Sanie; XV-XVII w. wielkie jarmarki, na których bywali kupcy z Europy i Azji.

Obecnie ośrodek przemysłu cukier­niczego, mięsnego, drzewnego, huta szkła, zakłady dziewiarskie.
Pojezuicki kościół farny, jeden z najwcześ­niejszych barokowych w Polsce (1582-94, później przebudowywany; proj. J. Briccio; na schodach ciekawe figury świętych). Obok gmach dawnego kolegium jezui­ckiego. Nieduży kościół Św. Ducha (XV--XVII w.), niegdyś szpitalny, znajdował się na zewnątrz bramy miejskiej i służył jej obronie (ślady strzelnic).
Poza obrębem starego miasta obwarowa­ne, barokowe zespoły klasztorne: Benedyk­tynek (9 baszt; marmurowy portal kościoła) oraz Dominikanów (rokokowe wnętrze kościoła). Barokowy klasztor Reformatów z kościołem św. Franciszka (1710-16, T. Belotti). Kaplica „nad cudownym źród­łem" (1752). Dawne cerkwie: prawosławna (XVI-XVII w.) i grekokatolicka (XVIII w.); d. synagoga.
W rynku ratusz, pierwotnie gotycki; obecna pseudorenesansowa forma z pocz. XX w. W rogu rynku dom Marysieńki Sobieskiej.
W pd. pierzei rynku renesansowa kamie­nica Orsettich z 1570, przebudowana w 1646. Ma szerokie podcienia, piękną attykę i kilkupoziomowe piwnice. Stanowiła własność włoskiego kupca Wilhelma Orsettiego. Wewnątrz wielka izba z bekowanym stropem i pozostałościami XVII-wiecznej polichromii. Od 1945 mieści się tu Muzeum Regionalne. Zbiory związane z historią miasta i okolicy, unikalny zbiór
kafli.
Pod starym miastem sieć kilkupoziomo-wych piwnic i korytarzy z XV-XVII w., się­gających 15 m w głąb lessowej skały -dawne składnice towarów i schrony podczas najazdów. Część odrestauro­wanych podziemi udostępniono w 1984 jako trasę turystyczną. Podczas prac zabezpieczających znaleziono głęboki dół pełen czaszek ludzkich, a w jednej z piwnic - polichromię z XVII w.

Podobne prace

Do góry