Ocena brak

Japonia - Park Narodowy Fudżi-Hakone-Izu, Park Narodowy Daisetsu-zan, Park Narodowy Shiretoko

Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012

Azja wschodnia to obszar piękny krajobrazowo z bardzo zróżnicowanym środowiskiem. W roku 1990, wg IUCN, było tam 390 obszarów chronio­nych, z których 3/4 znajdowało się na obszarze Chin. W Japonii znalazło się 65 obszarów chronio­nych. Japończycy kładą mniejszy nacisk na zacho­wanie pierwotnego stanu flory i fauny ukierunko­wując działania raczej na rzecz tworzenia obszarów atrakcyjnych pod względem rekreacyjnym dla mieszkańców zatłoczonych miast. Wynikiem takiego podejścia jest komercjalizacja wielu parków narodowych Japonii i poważne szkody wyrządza­ne środowisku naturalnemu. Najbardziej znanym spośród 27 parków narodowych Japonii jest Park Narodowy Fuji-Hakone-Izu (pow. 1230 km2) odda­lony o godzinę jazdy od Tokio. Na terenie parku znajduje się między innymi urzekający wulkan Fudżi - święta góra Japończyków. Przepiękne kra­jobrazy zobaczyć można również w Parku Narodo­wym Daisetsuzan na wyspie Hokkaido. Park Naro­dowy Shiretoko na północnym wybrzeżu Hokkaido słynie z wielkiego bogactwa ptaków morskich.

Do góry