Ocena brak

Jama ustna

Autor /julka Dodano /03.01.2012

Ze wszystkich jam czaszki jama ustna (ccwitas oris) jest w najmniejszym stopniu ograniczona częściami kostnymi. Ściany boczne właściwej jamy ustnej są ograniczone przez wyrostki zębodołowe szczęki, część zębodołową żuchwy i osadzone w nich zęby. Sklepienie jest utworzone przez podniebienie kostne, natomiast ruchome dno — przez mięśnie.

Na podniebieniu kostnym znajdują się następujące otwory: w części przedniej dó 1 przysieczny (fossa incisiva), ujście kanału przysiecznego; w części tylnej, w obrębie wyrostka piramidowego kości podniebiennej, z każdej strony otwór podniebienny większy (foramen palatinum majus), do tyłu zaś od niego — zwykle dwa otwory pod-niebienne mniejsze (foramina palatina minora). Są one punktem wyjścia bruzd podniebiennych, biegnących do przodu na podniebieniu kostnym, jak również stanowią ujście kanałów podniebiennych dla naczyń podniebiennych większych i mniejszych (gałęzie naczyń szczękowych) i dla nerwów podniebiennych (zwoju skrzydłowo-pod-niebiennego).

Podobne prace

Do góry