Ocena brak

Jama stawowa

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Jama stawowa (cavitas articularis). Jama stawowa jest to szczelinowata przestrzeń wypełniona mazią. Końce stawowe są do siebie przyciskane głównie pod wpływem zewnętrznego ciśnienia powietrza i pociągania mięśni (p. dalej). Z tych samych powodów torebka stawowa hermetycznie przylega do odpowiednich części kostnych, jak „mokra koszula do ciała" według słów Ficka.

Wypełniając staw możemy sobie zdać sprawę z istotnej wielkości jamy stawowej. Wielkość ta jest różna i waha się od paru mililitrów w najmniejszych stawach aż do przeszło 300 ml w stawie kolanowym (wraz z kaletkami maziowymi). W stanach zapalnych przez silniejsze wydzielanie błony maziowej powiększona jama stawowa dużych stawów może zawierać ok. 1,5 litra płynu. Na przekrojach szczelina stawowa występuje w postaci linii stawowej. Szczelina stawowa może być wyczuwalna, u chudych nawet widoczna, np. w stawach paliczków czy w stawie kolanowym. Linię stawową należy odróżniać od osi stawowej, którą jako linię umowną przeprowadzamy zawsze przez główkę stawową. Wyłuszczenie stawu (exarticulatio) należy więc wykonywać wzdłuż linii stawowej i dalej od osi stawowej.

Podobne prace

Do góry