Ocena brak

Jama pośrednia krtani

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Jama pośrednia krtani (caputn laryngis intermedium) jest krótka. Jej górną granicę tworzą oba fałdy kieszonki krtaniowej (plicac uentri-culares), granicę dolną — obie wargi głosowe (labia nocalia). Między fałdem kieszonki krtaniowej i wargą głosową z każdej strony leży szczelinowate wejście do kieszonki krtaniowej (uentriculus laryngis). Wargi głosowe prawa i lewa oraz powierzchnie przyśrodkowe chrząstek nalewkowatych ograniczają pośrodkowo położoną szparę głośni (rima glotlidis); aparat zaś wytwarzający dźwięki, który składa się z obu warg głosowych nosi nazwę głośni (glottis). Przestrzeń zawarta między obu fałdami kieszonki krtaniowej tworzy szparę przedsionka (rima restibuli): jest ona szersza ocl szpary głośni.

Podobne prace

Do góry