Ocena brak

Jama krtani

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Jama krtani fcauum laryngis) jest znacznie mniejsza od zewnętrznego obwodu krtani. Ściana przednia jamy utworzona jest przez powierzchnię tylną chrząstki nagłośniowej. więzadło tarczowo-nagłośniowe. kąt chrząstki tarczowatej, więzadło pierścicnno-tarczowc i luk chrząstki pierścieniowatej. Ścianę boczną z każdej strony tworzy powierzchnia przyśrodkowa błony włóknisto-sprężystej krtani (błony czworokątnej i stożka sprężystego) wraz z chrząstką klinowatą i rożkowatą, powierzchnia przyśrodkowa chrząstki nalewkowatej i luku chrząstki pierścieniowatej. Ściana tylna zamknięta jest powierzchnią przednią mięśnia nalewkowego i płytki chrząstki pierścieniowatej.

Ściany jamy krtani wysłane są błoną śluzową. Na powierzchni przedniej części nadgnykowej nagłośni łączy się ona z błoną śluzową nasady języka tworząc pomost między krtanią a językiem w postaci trzech wyżej opisanych fałdów językowo-na głośniowych i dwóch symetrycznych dołków nagłośni owych położonych między nimi. Dołki te pogłębiają się, a ograniczające je fałdy zaznaczają się silniej lub też dołki i fałdy wygładzają się zależnie od wzajemnego położenia nagłośni i nasady języka.

Jama krtani układa się w trzy piętra. Piętro górne jest to przedsionek krtani albo jama górna krtani (vestibuluni laryngis s. camrn laryngis su-perius); poniżej znajduje się piętro środkowe—jama pośrednia krtani f camrn laryngis intermedium)f najważniejsza okolica, ponieważ tutaj leży szpara głośni wraz z fałdami kieszonki krtaniowej i fałdami głosowymi oraz kieszonka krtaniowa. Dolne piętro tworzy tzw. jama podgłośniowa (cauum infraglotticum) czyli jama dolna krtani (caoum laryngis inferius), która sięga do pierwszego pierścienia tchawicy. Na zewnątrz od właściwego narządu głosowego obustronnie leży zachyłek gruszko waty (recessus pin-formis), część składowa dolnej części gardła: jest on jednak objęty chrząstką tarczowatą.

Podobne prace

Do góry