Ocena brak

Jama brzuszna

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Jama brzuszna (cavum abdominis) jest największą jamą ustroju; ku dołowi łączy się ona bez wyraźnej granicy z jamą miednicy (cavum pelvis). Narządy przewodu pokarmowego położone w jamie brzusznej, zawiązując się symetrycznie w płaszczyźnie pośrodkowej, w ciągu rozwoju symetrię tę tracą (np. wątroba, żołądek, jelita).

Różne czynniki, jak różna intensywność wzrastania narządów lub ich części, przemieszczenia narządów, kształtują tę asymetrię. W ciągu rozwoju ontogenetycznego i filogenetycznego człowiek zdobywa swoiste położenie narządów jamy brzusznej, jak również narządów jamy klatki piersiowej. Położenie to wykazuje dużą zmienność osobniczą; odchylenia od normy nie są rzadkie. W związku z tym człowiek może mieć też odwrotne położenie narządów (situs viscerum inversus), w którym lp. serce i żołądek umiejscowione są po stronie prawej, wątroba zaś po tronie lewej.

Podobne prace

Do góry