Ocena brak

Jakim badaniom należy poddać nowy produkt kierowany na rynek?

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek należy zdobyć informacje przede wszystkim o związanych z nim kosztach i oczekiwanym popycie przez:

1. poszukiwanie i kreowanie pomysłów i idei nowych produktów (gromadzenie się wiele pomysłów i badania różnymi metodami, niekiedy także poprzez własne laboratoria badawczo-rozwojowe firm)

2. selekcję pomysłów i ich wstępną ocenę

3. opracowanie i testowe wybranych (także testowe na klientach)

4. dokonanie analizy ekonomicznej (analiza kosztów i zysków)

5. techniczną weryfikację produktu (praca prototypem projektu opakowań itp.)

6. marketingową analizę projektu (test marketingowy wskazujący na stopień akceptacji produktu na rynku); produkt zostaje przekazany do produkcji. Opracowuje się plan Marketing-mix

7. komersalizację produktu

Podobne prace

Do góry