Ocena brak

Jakie znasz statyczne struktury danych?

Autor /Barnim7777 Dodano /29.12.2011

Do statycznych struktur danych należą:

  1. zmienne – podstawowe obiekty w pamięci, posiadające własną nazwę i zdolność przechowywania pojedynczego elementu.

  2. wektory – czyli tablice jednowymiarowe – są to obiekty w pamięci mające nadaną własną nazwę i posiadające zdolność przechowywania określonej mnogości elementów, z których każdy oznaczony jest odpowiednim, unikalnym indeksem.

  3. tablice dwuwymiarowe – macierze - są to obiekty w pamięci mające nadaną własną nazwę i posiadające zdolność przechowywania określonej mnogości elementów, z których każdy oznaczony jest dwoma indeksami.

  4. Tablice wielowymiarowe – są to obiekty w pamięci mające nadaną własną nazwę i posiadające zdolność przechowywania odpowiedniej mnogości elementów, z których każdy oznaczony jest n – indeksami.

Podobne prace

Do góry