Ocena brak

JAKIE ZNASZ ŚODKI KARNE PRZEWIDZIANE W KODEKSIE KARNYM?

Autor /Sylwester Dodano /01.12.2011

Na podstawie art. 39 KK

  • pozbawienie praw publicznych

  • zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej

  • zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub

z opieką nad nimi

  • obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

zakaz kontaktowania się z określonymi osobowymi lub zakaz opuszczania określonego miejsca

pobytu bez zgody sądu

  • zakaz prowadzeni pojazdów

  • przepadek

  • obowiązek naprawienia szkody

  • świadczenie pieniężne

podanie wyroku do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 324 KK (odnosi się do żołnierzy)

  • wydalenie z zawodowej służby wojskowej

  • degradacja

Podobne prace

Do góry