Ocena brak

Jakie znasz rodzaje rodzin

Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011

Rodzaje rodzin:

1)Podział ze względu na liczebność grup małżeńskich:

- poligamiczne – 1 mężczyzna + wiele kobiet

- poliandryczne – 1 kobieta + wiele mężczyzn

- monogamiczne – 1 mężczyzna + 1 kobieta

2) Podział ze względu na hierarchię prestiżu i władzy w rodzinie:

- patriarchalne – to taka rodzina w której wyraźnie zaznaczają się uprawnienia ojca, dziadka, czy najstarszego w rodzinie do władania rodziną lub rodem,

- matriarchalne – w rodzinie tej matka jest traktowana na równi z ojcem we władzy politycznej z głosem decydującym, pokrewieństwo liczy się po linii matki,

- egalitarne – mąż i żona mają tu równe prawa,

3)Podział ze względu na sposób dziedziczenia pozycji społecznej:

- patrylinearna – jest wtedy gdy dzieci dziedziczą po ojcu przynależność, pozycję społeczną oraz mienie,

- matrylinearna – dziedziczenie tych wartości następuje po matce,

4) Z punktu widzenia wielkości rodzin:

- małe – 2 pokolenia,

- duże – 3 pokolenia.

5) Na tzw. dopełnienie socjologiczne:

- pełne – rodzina +dzieci,

- niepełne – składa się z samych rodziców albo też jeden z rodziców i dziecko.

Podobne prace

Do góry