Ocena brak

Jakie znasz rodzaje rachunków bankowych?

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

A/ Rachunki w celu przechowywania środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych :

1/ Dla jednostek wykonujących działalność gospodarczą :

a/ rachunki bieżące podstawowe w zł - gromadzone pieniądze ze sprzedaży, wypłacane zobowiązania wobec dostawców, wynagrodzenia; jest to tak zwany pieniądz transakcyjny, przeprowadzanie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych, krajowych i zagranicznych; dostępny na każde żądanie;

b/ rachunki bieżące pomocnicze w zł - prowadzone dla rozliczeń w innym oddziale tego samego banku lub innym banku;

c/ rachunki lokat terminowych, w zł i w walutach - przechowywanie środków pieniężnych na czas określony w umowie z bankiem;

d/ rachunki bieżące w walutach wymienialnych - gromadzenia wpływów z eksportu w walutach wymienialnych, rozliczenia, dowolne dysponowanie środkami;

e/ rachunki zagraniczne wolne w zł i w walutach wymienialnych - dla osób zagranicznych prawnych, gromadzenie walut wymienialnych, zł i odsetek, przeprowadzanie rozliczeń ( US$, DEM, FF, funt brytyjski, frank szwajcarski).

2/ Dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej :

a/ rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe /ROR/ - lokowanie wkładów oszczędnościowych gotówkowych i rozliczeń bezgotówkowych, wykonywane przy pomocy czeku, otwarcie -> zobowiązanie właściciela do regularnych wpłat wynagrodzeń lub innych dochodów; można zlecić stałe zlecenia, można uzyskać kredyt;

b/ rachunki lokat terminowych w zł;

c/ rachunki oszczędnościowe w zł - przewiduje się istnienie książeczek oszczędnościowych;

d/ rachunki walutowe (a`vista i terminowe);

B/ Rachunki kredytowe - są prowadzone w celu rejestracji zadłużenia klienta wobec banku;

C/ Rachunek nostro i loro - służą do ewidencji bieżącej wpływów i wydatków względem innych banków (służą tylko bankom).

Rachunek NOSTRO - rachunek otworzony przez dany bank w innym baku w kraju lub za granicą. Bank, który prowadzi rachunek danego banku, nazywamy korespondentem.

Rachunek LORO - rachunek jaki dany bank otworzył w swoich księgach dla innego banku (innego banku prowadzony u nas).

Za pośrednictwem tych rachunków odbywają się rozliczenia pomiędzy bankami. NBP prowadzi rachunki loro dla banków komercyjnych.

Podobne prace

Do góry