Ocena brak

Jakie znasz rodzaje kredytów?

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

I Kryterium podmiotowe

1. dla jednostek gospodarczych:

a/ obrotowy,

b/ inwestycyjny,

2. dla ludności :

a/ w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych,

b/ gotówkowy

c/ na sprzedaż ratalną,

d/ lombardowy

e/ inwestycyjny, np. mieszkaniowy, ekspresowy.

II Kryterium przedmiotowe

1.obrotowe :

1.1 w rachunku bieżącym :

a/ odnawialny /rewoliwingowy/,

b/płatniczy /kasowy/,

1.2 w rachunku kredytowym :

a/ docelowy,

b/ na wymagalne zobowiązania,

c/ kasowy,

d/ sezonowy,

e/ linia kredytowa,

2.inwestycyjne,

3. konsumpcyjne,

III Forma realizacji - metoda udzielenia :

1. kredyt w rachunku bieżącym,

2. kredyt w rachunku kredytowym,

3. kredyt dyskontowy

4. kredyt akceptacyjny

5. kredyt factoringowy

6. kredyt leasingowy

IV Prawna forma zabezpieczenia kredytu

1. kredyt lombardowy

2. kredyt hipoteczny

3. inne

V Waluta kredytu:

1.złotowe,

2.dewizowe

Podobne prace

Do góry