Ocena brak

Jakie znasz rodzaje błędów popełniane przy konstrukcji i zapisie algorytmów? Jakie mogą być ich konsekwencje?

Autor /Barnim7777 Dodano /29.12.2011

Najczęściej spotykanymi rodzajami błędów są:

Błędy językowe (składniowe).

Powstają w wyniku naruszenia składni używanego języka programowania.

np.:

- użycie for(i=0, i

- zamiast for(i=0; i

Konsekwencje:

- zatrzymanie kompilacji lub interpretacji z komunikatem lub bez

- przerwanie realizacji programu nawet jeśli kompilator nie wykrył błędu

- nieprzyjemne ale zwykle niezbyt poważne błędy, stosunkowo łatwe do poprawienia

Błędy semantyczne.

Powstają w wyniku niezrozumienia semantyki używanego języka programowania.

np.:

- przyjęliśmy, że po zakończeniu iteracji for(i=0; i

Konsekwencje:

- program realizuje algorytm w sposób niepoprawny

- są to błędy trudne do wykrycia i usunięcia, ale można ich uniknąć przy poświęceniu większej uwagi zrozumieniu używanych instrukcji

Błędy logiczne.

Powstają najczęściej na etapie projektowania algorytmu i są przyczyną złego podejścia do rozwiązania danego zadania.

np.:

- przyjęliśmy, że algorytm zliczający zdania w tekście będzie zwiększał zmienną „suma” po odnalezieniu sekwencji „. „. Jednak sekwencja ta może pojawić się np. w środku zdania lub zdanie może zostać zakończone innymi znakami np.: wykrzyknikiem.

Konsekwencje:

- algorytm przestaje być poprawnym sposobem rozwiązania zadania

- dla pewnych danych wejściowych wyniki są niezgodne z oczekiwaniami

- procesor może nie być w stanie wykonać pewnych instrukcji

- są to błędy bardzo groźne, mogą długo pozostawać w ukryciu i być bardzo trudne do usunięcia

Błędy algorytmiczne.

Wynikają ze złego zaprojektowania algorytmu:

np.:

- na etapie projektowania algorytmu źle zaadresowano w grafie połączenia iteracji lub wyborów warunkowych.

Konsekwencje:

- algorytm dla pewnych dopuszczalnych danych daje niepoprawne rozwiązanie

- wykonanie programu zostaje przerwane

- program realizujący algorytm nie kończy swego działania

Do góry