Ocena brak

Jakie znasz prawne formy zabezpieczenia kredytów?

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Prawne zabezpieczenia kredytów:

A) zabezpieczenie osobiste

- poręczenie wg prawa cywilnego

- weksel własny in blanco

- poręczenie wekslowe

- przelew (przeniesienie) wierzytelności

- gwarancja bankowa

- przystąpienie do długu

- kaucja

- blokada środków (rachunków bankowych i depozytów)

- ubezpieczenie kredytu

- przewłaszczenie w celu zabezpieczenia.

B) Zabezpieczenia rzeczowe:

- zastaw na zasadach ogólnych

- bankowy zastaw rejestrowy

- hipoteka (umowna, kaucyjna, przymusowa)

W przypadku A - poręczyciel odpowiada całym swoim majątkiem, w przypadku B - konkretną rzeczą.

Podobne prace

Do góry