Ocena brak

JAKIE ZNASZ PODSTAWOWE TYPY REAKCJI KULTUROWYCH NA CHOROBĘ?

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

Religijnaakceptacja śmierci i choroby, której przyczyna leży w siłach wyższych od człowieka.

Magicznapostawa czynna wobec zagrożeń spowodowanych przez siły zewnętrzne, którym można się przeciwstawić środkami magicznymi.

Rytualna – mająca wyzwolić jednostkę z tajemnych mocy.

Opiekuńczo – pielęgnacyjna – udzielenie choremu pomocy psychicznej i wsparcia emocjonalnego.

Medyczna (techniczna)- stosowanie środków współczesnej medycyny i umiejętności lekarzy do przywracania zdrowia, przy czym środki i działalność muszą być poparte nauką.

Podobne prace

Do góry