Ocena brak

Jakie znasz narzędzia nauki

Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011

Narzędzia nauki:

teoria – to poważny zbiór pojęć i twierdzeń dostarczający wyjaśnienia zjawisk i procesów w pewnym obszarze rzeczywistości. Wartość każdej teorii mierzy się, przede wszystkim, stopniem jej zgodności z faktami, inaczej: jej zdolnością do wyjaśniania faktów, które z jej twierdzeń wynikają. Im więcej faktów jest zgodnych z twierdzeniami teorii i im bardziej są one różnorodne, tym wyższy jest stopień jej uzasadnienia.

Teoria, która jest akceptowana mimo jej niezgodności z faktami, nie jest z pewnością teorią naukową.

Podobne prace

Do góry