Ocena brak

JAKIE ZNASZ INSTYTUCJE KODEKSU KARNEGO WPŁYWAJĄCE NA OBOSTRZENIE WYMIARU KARY?

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

Obostrzenie kary to instytucja prawa karnego materialnego polegająca na wymierzeniu kary powyżej górnej granicy zagrożenia przewidzianego w sankcji za dane przestępstwo,

W przeciwieństwie do nadzwyczajnego złagodzenia kary Kodeks karny przewiduje wyczerpujący katalog sytuacji, w których sąd może lub musi zastosować nadzwyczajne obostrzenie kary:

  • sprawca przestępstwa popełnił je w warunkach recydywy specjalnej lub multirecydywy,

  • sprawca z popełniania przestępstw uczynił sobie stałe źródło dochodu,

  • sprawca popełnił przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnianie przestępstw,

  • sprawca popełnił ciąg przestępstw,

  • sprawca wypadku drogowego był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub uciekł z miejsca zdarzenia (ten ostatni wypadek jest przez niektórych autorów uważany nie za nadzwyczajne obostrzenie kary, ale wręcz za oddzielny (kwalifikowany) typ czynu zabronionego).

Do góry