Ocena brak

Jakie znaczenie marketingowe dla firmy może mieć znak towarowy (marka)?

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Marka wyróżnia produkty i usługi na rynku, identyfikując sprzedawcę lub producenta, objęta jest ochrona prawną w nieokreślonym czasie, a o jej wartości świadczy to, że jest przedmiotem umowy franchisingu.

Marka – identyfikuje cechy, zalety produktu

 • wskazuje na zbiór korzyści zarówno funkcjonalnych jak i emocjonalnych

 • wskazuje na wartości poszukiwane przez segment nabywcy

 • reprezentuje określoną kulturę techniczną

 • sugeruje osobowość klienta nabywającego towar danej marki

 • sugeruje rodzaj i typ użytkownika produktu

Najistotniejsze korzyści stosowania marek łączą się z łatwością identyfikacji produktu na rynku i z kreowaniem postawy przywiązania konsumentów do marki. Pozwala to między innymi utrzymywać odpowiednio wysoki poziom cen oraz ułatwia politykę penetracji rynku.

Wadą marki (istotną) szczególnie dla sprzedawcy )producenta) są wysokie koszty jej promocji (ciągłe testowania).

W strategii marketingowej firmy wykorzystują zarówno marki rodzime (dla wszystkich produktów danej firmy) jak i indywidualne (charakterystyczne dla jednego tylko produktu), a więc często prowadzi się strategię marek kombinowanych. Zaletą takiej strategii są niskie koszty i mniejsze ryzyko rynkowe, związane z wykorzystaniem już istniejącej marki.

Marka zmusza do gwarantowania wysokiego poziomu jakości (trwałości, niezawodności, smaku, aspektów zdrowotnych itp.). Marka gwarantuje określony standard produktów lub usług. Z marką łączy się ustalenie pozycji produktu na rynku.

Marka powinna być:

 • łatwa do zapamiętania

 • łatwo adaptowalna do reklamy

 • miła dla ucha

 • różna od marek konkurencji

Zalety marki produktu:

a) z punktu widzenia konsumenta

b) z punktu widzenia producenta (sprzedawcy)

 • różnicuje produkt

 • promuje produkt

 • pozwala budować lojalność wobec marki

 • pozwala rozszerzać oferowaną grupę produktów

Wady marki produktu:

 • kosztowność zarówno promocji marki jak i ciągłej o nią dbałości

Podobne prace

Do góry