Ocena brak

Jakie znaczenie ma przymus dla kwalifikacji zachowania się jako czynu zabronionego?

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Czyn nie zachodzi jeśli na człowieka został wywarty:

  • przymus fizyczny absolutny - "vis absoluta" - przymus, którego nie da się odeprzeć, np. skrępowanie, odurzenie siłą lub pod wpływem narkotyków.

  • przymus psychiczny - "vis compulsiva" - przymus, który może być spowodowany przez użycie środków fizycznych (bicie) lub psychicznych (groźba). Ten przymus nie wyklucza istnienia czynu.

Nie zachodzi czyn jeżeli na człowieka został wywary tzw. przymus absolutny wyłączający decyzję woli. Istnieje jeszcze przymus względny (kompulsywny). Ma on miejsce w wypadku oddziaływania środkami fizycznymi np. bicie lub psychicznymi np. groźba zastrzelenia na decyzję woli człowieka np. strażnika. O ile w wypadku przymusu absolutnego wyłączone jest zachowanie zgodne z decyzją woli, to przy przymusie kompulsywnym osoba na którą przymus wywarto, podejmuje i realizuje określoną decyzję woli. Inną kwestią jest odpowiedzialność która może zostać wyłączona w ramach kontratypu stanu wyższej konieczności, bądź w ramach okoliczności uchylających winę.

Podobne prace

Do góry