Ocena brak

Jakie znaczenie ma niedofakturowanie lub przefakturowanie dostaw dla władz: celnych kraju importu, podatkowych kraju eksportu, podatkowych kraju importu, dewizowych kraju eksportu?

Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012

W przedsiębiorstwach wielonarodowych ustalanie cen międzyzakładowych nazywane jest transferem cen, bądź „ustaleniem ceny przez centralne firmy dla jej zagranicznych fili”. Cena transferowa w ramach przedsiębiorstwa, niezależnie od ustalonego dla fili poziomu, oznacza pozostanie zysku wewnątrz firmy. Wielonarodowość przedsiębiorstwa powoduje jednak, że dla organów państwowych poziom ustalonych cen jest istotny:

1. Dla władz celnych kraju importującego sztucznie zaniżone ceny międzyzakładowe oznaczają mniejsze cła importowe.

2 Dla władz podatkowych kraju eksportującego zaniżone ceny oznaczają niższe wpływy podatków.

3. Dla władz podatkowych kraju importującego zbyt wysokie ceny międzyzakładowe oznaczają gorszą rentowność filii i mniejsze podatki.

4. Dla władz dewizowych kraju eksportującego zaniżone ceny międzyzakładowe oznaczają mniejszy dopływ dewiz.

Niedofakturowanie jest fakturowaniem po cenach niższych niż uzgodnione, przefakturowanie po cenach wyższych niż uzgodnione. Działania takie są wprawdzie nielegalne, jednak występują w świecie interesów, szczególnie w krajach rozwijających się, natrafiających na brak dewiz, oraz w krajach o wysokich cłach importowych. Centrale przedsiębiorstw wielonarodowych dokonują, więc odpowiedniej kalkulacji cen dla swoich filii, uwzględniając przede wszystkim interesy centrali.

Podobne prace

Do góry