Ocena brak

Jakie znaczenie ma kryterium społecznej szkodliwości czynu?

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Nie jest przestępstwem czyn, którego społeczne niebezpieczeństwo jest znikome. Każdy czyn, realizujący znamiona czynu zagrożonego, jest czynem karygodnym.

Stopień społecznej szkodliwości określają:

  • rodzaj i charakter naruszonego dobra

  • rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody

  • sposób i okoliczności popełnienia czynu

  • waga naruszonych przez sprawcę obowiązków

  • postać zamiaru, motywacja sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Do góry