Ocena brak

Jakie zastosowanie ma technika cyfrowa w radiu i telewizji?

Autor /Chaim Dodano /31.01.2012

Technika cyfrowa wprowadzona jest do radia i te­lewizji. Cyfrowe radio i telewizja mają podstawo­we zalety technologii cyfrowej - przede wszyst­kim sygnaływolne od wszelkich zakłóceń. Jednocześnie zastosowanie techniki cyfrowej w tych dziedzinach umożliwia znaczne zwiększe­nie liczby nadawanych kanałów.
Największym problemem z zastosowaniem techniki cyfrowej w telewizji była ogromna ilość danych, które trzeba przesyłać. Wystarczy powie­dzieć, że jedna sekunda transmisji telewizyjnej wymaga przesłania 270 milionów bitów danych! W ostatnim czasie rozwój podzespołów kompute­rowych i oprogramowania umożliwił szybkie i wy­dajne kompresowanie informacji. Jednak wymaga to stosowania bardzo szybkich procesorów w urzą­dzeniach kodujących i dekodujących. Dopiero niedawno ceny szybkich podzespołów osiągnęły taki poziom, że możliwe byto stworzenie tanich cyfrowych odbiorników telewizyjnych i radiowych.
W tradycyjnej, analogowej technologii radio­wej i telewizyjnej wykorzystuje się ultrakrótkie fale radiowe, których częstotliwość zmienia się (modulacja częstotliwościowa - FM). Gdy dostro-imy odbiornik do częstotliwości danej fali nośnej (kanału), odbieramy fale o częstotliwości oscylu­jącej wokół tej właśnie wartości. Tak więc każdy sygnał zajmuje pewne pasmo częstotliwości. W wypadku transmisji radiowej pasma są stosun­kowo wąskie, ich szerokość sięga 60 kHz. Tele­wizja wymaga pasm o szerokości około 6 MHz, czyli stukrotnie szerszych. Cały zakres częstotli­wości odpowiednich do przesyłania sygnałów FM to zaledwie kilkadziesiąt megaherców, tak więc ilość stacji radiowych i telewizyjnych, które mogą nadawać na określonym terenie, jest ograniczona.
W transmisji cyfrowej również wykorzystuje się modulację częstotliwościową, jednak jako że sygnał składa się z pojedynczych impulsów (0 i 1), można analogicznie jak w przypadku cyfrowej tele­fonii zwielokrotnić liczbę stacji nadających na tej samej fali nośnej. Dziś w paśmie zajmowanym przez jedną stację nadającą analogowo mieści się 6-8 stacji cyfrowych, a rozwój technik kompresji danych pozwoli jeszcze zwiększyć tę liczbę. Tele­wizje kablowe, które są w mniejszym stopniu ograniczane dostępnością poszczególnych pasm, mogą potencjalnie przekazać nam tysiące progra­mów otwierając w ten sposób drogę telewizji inte­raktywnej, gdzie widzowie mogą wpływać na to, co i w jaki sposób oglądają.

Podobne prace

Do góry