Ocena brak

Jakie zaburzenia w procesie myślenia występują u schizofreników?

Autor /Huzar Dodano /31.01.2012

U większości schizofreników występują zaburze­nia w procesie myślenia, które uniemożliwiają kon­centrację albo jasne rozumowanie. Chorzy często mówią, że ich myśli są zablokowane albo że jakaś zewnętrzna siła włożyła im określone myśli do głowy. Zaburzenia w procesie myślenia sprawia­ją, że wypowiedzi są niezborne i niezrozumiałe.
Chory przeskakuje z jednego tematu na drugi. W niektórych przypadkach dochodzi do dezin­tegracji wypowiedzi na dziwaczne, oderwane wyrażenia i sylaby. Jej znaczenie trudno uchwy­cić albo po prostu nie można jej zrozumieć. Tego rodzaju zaburzenia występują w schizofrenii hebefrenicznej. Typowym zjawiskiem dla schizofrenii są także zaburzenia w sferze emocjonalnej, choć przyjmują one wiele form. Pacjenci często chi­choczą albo śmieją się w zupełnie nieodpowied­nich okolicznościach. U niektórych występuje zo­bojętnienie i zahamowanie reakcji emocjonalnych, u innych bez żadnego ostrzeżenia pojawiają się napady gwałtownej wściekłości, podczas których mogą stać się groźni dla otoczenia.
Inną, choć rzadszą, formą choroby jest postać katatoniczna, która charakteryzuje się zahamowa­niem ruchowym aż do stanu osłupienia włącznie. Pacjent potrafi siedzieć bez ruchu przez wiele go­dzin, wpatrując się w przestrzeń i przez wiele dni nie opuszczając swojego pokoju. Chorzy na tego rodzaju schizofrenię często nie zwracają uwagi na zimno, gorąco czy niewygodę, zdarzają się przy­padki, że wkładają na siebie kilka warstw odzieży w gorący, letni dzień albo ubierają się bardzo lekko w mroźny dzień zimowy.

Podobne prace

Do góry