Ocena brak

Jakie wyróżniamy grupy społeczne?

Autor /Kir Dodano /26.04.2012

 

Wyróżnia się grupy:

  • pierwotne (są to grupy, w których stosunki są bardzo bliskie, intymne i odgrywają decydującą rolę w kształtowaniu osobowości i ideałów jednostki (rodzina, przyjaciele). Są one pierwotne w tym sensie, że dostarczają jednostce najwcześniejszych i najpełniejszych doświadczeń społecznego współżycia.)

  • wtórne (ich członkowie związani są więziami formalnymi, przez wykonywane role społeczne np. partia polityczna, robotnicy w zakładzie przemysłowym)

Warunkiem istnienia małych grup jest pewien poziom bezpieczeństwa. Jednostka ma tu możliwość ujawnienia nawet swoich 'złych emocji' bez ryzyka wykorzystania. Członkowie są od siebie silnie uzależnieni, grupa nie może działać bez współdziałania i współodpowiedzialności.

GRUPY NIEFORMALNE są podstawowe dla każdego z nas np. rodzina, przyjaciele, sąsiedzi. To małe grupy oparte na silnych, osobistych, wielowymiarowych więziach. Odbywa się w ich obrębie wiele nieprzypadkowych kontaktów. Niewielka liczba członków sprawia, że każdy z jej członków zna pozostałych. Oczywiście o grupie mówimy wtedy jeżeli trwa ona przez dłuższy czas.

GRUPY ZADANIOWE nie maja konkretnej funkcji do spełnienia ich rola od sytuacji do sytuacji będzie się zmieniać, mówi się zatem o dużej elastyczności tych grup. (np. lekarze w przychodni, urzędnicy w biurze)

Rola społeczna- każdy z nas odgrywa jakąś rolę żyjąc w określonym otoczeniu, którą wypełniamy czasem nawet bezwiednie.

Przywódca grupy to osoba która przoduje w grupie np. siłą fizyczną, talentem negocjacyjnym czy też wiedzą.

GRUPY SFORMALIZOWANE są to zazwyczaj grupy zadaniowe. Relacje między tymi grupami a środowiskiem są bardzo konkretne. Więzi formalne są jednowymiarowe i neutralne emocjonalnie, nie interesuje nas kim jest urzędnik, jakie są jego stosunki w domu itp., ważniejsza jest sprawność, kompetencja, rzetelność. Relacje są zazwyczaj bezosobowe. W miejscu pracy relacje między pracownikami mogą być bardzo dobre, mówimy wtedy o grupie nieformalnej.

Podobne prace

Do góry