Ocena brak

JAKIE WYMOGI KAPITAŁOWE STAWIA PRAWO BANKOWE ZAŁOŻYCIELOM BANKÓW W FORMIE SPÓŁEK AKCYJNYCH I OD CZEGO ZALEŻY FAKTYCZNA JEGO WYSOKOŚĆ?

Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011

Wysokość Kapitału zależy od rodzaju banku.

1. Wnoszony przez założycieli banku kapitał założycielski, nie może być niższy od równowartości w złotych 5.000.000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia na utworzenie banku.

2. Kapitał założycielski banku wnoszony w formie pieniężnej musi być wpłacony przez założycieli w walucie polskiej na rachunek bankowy w banku krajowym, otwarty w celu dokonania wpłat na kapitał założycielski banku.

3. Pokrycie pełnej kwoty kapitału założycielskiego banku w formie spółki akcyjnej oraz banku spółdzielczego powinno być dokonane przed wpisaniem banku do właściwego rejestru.

Podobne prace

Do góry