Ocena brak

Jakie wykonuje się badania jelit?

Autor /Dracena Dodano /31.01.2012

Jeśli do lekarza zgłasza się pacjent, u którego za­chodzi podejrzenie choroby jelit, zwykle potrzeb­ne jest badanie fizykalne jamy brzusznej. Niemal każdą część jelita można wyczuć przez miękką ścianę brzucha, zatem po przeprowadzeniu wywia­du z pacjentem, lekarz rozpoczyna badanie palpacyjne, sprawdzając, czy nie występują wyraźne obrzęki, zgrubienia czy bolesne miejsca. Potrzebne bywa też wewnętrzne badanie odbytnicy (rektoskopia). Badanie krwi wykaże, czy chory nie ma anemii oraz jak funkcjonują wątroba i nerki.
Laboratoryjne badanie kału i moczu pozwoli stwierdzić, czy występują nieprawidłowości w tra­wieniu pokarmów albo wchłanianiu wody lub czy nastąpił krwotok w jelicie. Analiza mikroskopowa kału pozwoli wykryć obecność pasożytów choro­botwórczych. Zdjęcia rentgenowskie służą do zba­dania stanu fizycznego jelit, ale wykonuje sieje po podaniu pacjentowi tzw. kontrastu. Kontrast, któ­rym jest związek baru, zatrzymuje promienie X, dzięki czemu na zdjęciu są widoczne zarysy żołąd­ka i jelita cienkiego. Podobnie zdjęcie okrężnicy można zrobić po wykonaniu wlewu cieniującego z barytu przez odbytnicę.
Czasami lekarz decyduje się na bezpośrednie badanie wewnętrznej powierzchni jelita. Może on oglądać za pomocą wziernika esicę (sigmoidoskopia) lub używać instrumentów pozwalających ba­dać odbytnicę i dolną część okrężnicy znajdującą się tuż za jelitem cienkim. Przez elastyczny wzier­nik można oglądać bezpośrednio niemal całą okrężnicę, a zwłaszcza odcinek leżący tuż za jelitem cienkim (kolonoskopia), jej część bliżej odbytni­cy - esicę (sigmoidoskopia) lub samą odbytnicę (rektoskopia). Wszystkie instrumenty pozwalają­ce oglądać błonę śluzową jelita grubego umożli­wiają także pobranie małych fragmentów tkanek do badania laboratoryjnego.

Podobne prace

Do góry