Ocena brak

Jakie właściwości powinien mieć dobry estymator dla parametrów rozkładu zmiennej losowej?

Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011

  • Nieobciążony – wartość oczekiwana wartości średniej powinna dać średnią arytmetyczną

  • Zgodny – różnica dąży do 0

  • Efektywny – im niższa wariancja, tym estymator powinien być bardziej efektywny.

  • Dostateczny

  • Zależny

Podobne prace

Do góry