Ocena brak

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ BY OBCY KAPITAŁ NAPŁYWAŁ DO POLSKI

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Reprezentujący inwestorów menedżerowie z kilku krajów Europy twierdzą, że atrakcyjność Polski wzrasta ze względu na coraz większą stabilność gospodarczą, duży rynek oraz rosnącą siłę nabywczą ludności. To jednak wciąż za mało. W Polsce należy położyć nacisk na rozwój nowoczesnej infrastruktury transportowej, zwiększenie inwestycji na budowę autostrad. Konieczny jest również rozwój nowoczesnej telekomunikacji (likwidacja państwowych monopoli), zaplecza badawczo-rozwojowego.

Ważnym czynnikiem jest również promocja. Inwestorzy dużą wagę przywiązują do stabilnej polityki finansowej, wypłacalności państwa i siły banków. Nie bez znaczenia jest również przynależność do określonego regionu lub międzynarodowej organizacji gospodarczej.

Większy nacisk należy położyć na wzrost poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, w tym permanentnego dokształcania siły roboczej, konieczne ze względu na zmiany technologiczne.

Podobne prace

Do góry