Ocena brak

Jakie umiejętności powinien posiadać menedżer

Autor /Ella Dodano /16.04.2011

 

L.Katz wyróżnił 3 podstawowe rodzaje umiejętności kierowniczych:

 

 • Techniczne – zdolność posługiwania się narzędziami i technologią w określonej specjalności

 • Społeczne – zdolność współpracowania z innymi ludźmi, rozumienia ich i motywowania

 • Koncepcyjne – umysłowa zdolność koordynacji oraz integrowania wszystkich interesów i działalności organizacji.

 

Innymi kryteriami posłużył się J. Penc, który sformułował 3 rodzaje umiejętności menedżera;

 

 • Umiejętności techniczne – polegające na znajomości procedur wykonywania określonych czynności profesjonalnych przypisanych danemu stanowisku

 • Umiejętności interpersonalne – obejmujące wszystko, co ułatwia postępowanie z ludźmi, rozumienie ich, ocenianie, porozumiewanie się, motywowanie itp.

 • Umiejętności konceptualne – umiejętność postrzegania organizacji jako całości, widzenie zależności między poszczególnymi działaniami, pomiędzy kierowana przez siebie organizacją a jej złożonym otoczeniem społecznym, ekonomicznym i ekologicznym.

 

Takim ogólnym zbiorem umiejętności menedżera sa umiejętności

 • Komunikowania się z ludźmi

 • Wprowadzania zmian

 • Radzenie sobie z konfliktami

 • Poznawanie siebie

 • Planowanie własnego rozwoju

 • Produktywność (osiąganie zamierzonych celów)

 • Stawianie sobie ambitnych celów

 • Łatwość wyrażania swoich myśli i intencji

 • Dojrzała stanowczość (asertywność)

 • Fachowość

 • Umiejętność bycia liderem

 • Lojalność i pomoc zarządzającym kolegom

 • Pozytywne podejście do problemów

 • Gotowość poświęcenia się dla kariery

 • Własne poczucie sensu życia

 

Ciekawe ile z tego zapamiętacie...;-)))

Możecie sobie jeszcze spojrzeć na tabelkę na stronie 241, tam jest zależność pomiędzy konkretnymi umiejętnościami a szczeblem kierowania. Można z tego wykresu wyczytać że umiejętności interpersolane sa zawsze tak samo ważne, niezależnie od szczebla, natomiast wraz ze wzrostem szczebla ważność umiejętności technicznym maleje, ale wzrasta ważność umiejętności konceptualnych.

Podobne prace

Do góry