Ocena brak

Jakie typy członkostwa w grupach społecznych wyróżniamy i jak je charakteryzujemy

Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011

Członkostwo wskazuje na przynależność jednostki do określonej grupy. Najczęściej mamy do czynienia z dwoma rodzajami tej przynależności:

1)realną, czyli oznaczającą faktyczny i pełny udział członka w życiu grupy, z którą jest on związany subiektywnie i obiektywnie.

2) ideologiczną gdy spełnione są jedynie niektóre kryteria przynależności subiektywnej takie jak często spotykane w stowarzyszeniach (grupach formalnych) honorowe członkostwo pod warunkiem że przynależności tej nie towarzyszy rzeczywisty udział danego członka w funkcjonowaniu tego stowarzyszenia. Z przynależnością ideologiczną mamy do czynienia w tych wszystkich sytuacjach kiedy np. emigrant podtrzymuje emocjonalnie więź ze swoim narodem i ojczyzną.

Podobne prace

Do góry