Ocena brak

Jakie to są pompy specjalne?

Autor /Kafar Dodano /31.01.2012

Niektóre z pomp nie są jednak ani wyporowymi, ani hydrodynamicznymi. W pompie strumieniowej na przykład strumień powietrza przechodzi przez zwężkę w kierunku dyszy. W ten sposób w połą­czonej ze zwężką komorze wytwarza się podci­śnienie i do dyszy zasysany jest znajdujący się tam płyn. Takich pomp używa się w połączeniu z in­nymi rodzajami pomp do cieczy jako urządzeń zasysających. Usuwają one powietrze z rury ssą­cej i kadłuba pompy. Niekiedy używa się ich rów­nież do podnoszenia cieczy. Ich główną zaletą jest brak jakichkolwiek ruchomych części, jednak ich wydajność jest stosunkowo niewielka.
Najczęściej pompy strumieniowe połączone z odśrodkowymi są wykorzystywane do wydoby­wania wody z dużych głębokości. W pompach ssą­cych podnosi się słup wody w rurze ssącej, wytwa­rzając próżnię, np. pod tłokiem, lecz to umożliwia podniesienie cieczy na zaledwie około 10 metrów.
W miejscach, gdzie dostępna jest duża ilość wo­dy pod niskim ciśnieniem używane są tzw. tarany hydrauliczne. Służą one do podnoszenia niewiel­kich ilości wody z niższego poziomu na wyższy. Szybka praca zaworów powoduje powstanie w wo­dzie fal uderzeniowych sprężających powietrze w zamkniętym pojemniku. Ciśnienie tego powie­trza jest wykorzystywane do spowodowania stosun­kowo stabilnego przepływu wody w rurze prowa­dzącej na wyższy poziom.

Podobne prace

Do góry