Ocena brak

Jakie systemy służby cywilnej obowiązują w krajach Unii Europejskiej

Autor /krzysio Dodano /08.08.2011

- system „kariery”- służba cywilna podzielona jest na trzy lub cztery poziomy, a każdy z nich obejmuje szereg stopni. Poszczególne poziomy mają swoje własne wymogi, dotyczące wykształcenia i stażu pracy. Nowych pracowników mianuje się w wyniku ustalonego procesu kwalifikacji na najniższy szczebel na danym poziomie. Pracowników rekrutuje się w perspektywie rozwoju ich kariery, a nie na dane konkretne stanowisko pracy, zaś wolne stanowiska na wyższych szczeblach są obsadzane w drodze wewnętrznych konkursów lub bezpośrednich awansów.

- system „stanowisk” jest pod wieloma względami podobny do struktury zatrudnienia w sektorze prywatnym. Na korpus służby cywilnej składają się poszczególne stanowiska w ministerstwach i innych urzędach państwowych. W tym systemie każde stanowisko ma własne wymogi kompetencyjne, a pracowników zatrudnia i mianuje się na konkretne stanowiska. Wiadomość o wolnych miejscach pracy musi zostać ogłoszona w sposób otwarty.

Podobne prace

Do góry