Ocena brak

JAKIE SPRAWY REGULUJE PRAWO CYWILNE I JAK SIĘ DZIELI

Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011

Prawo cywilne to zespół norm regulujących stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste pomiędzy równorzędnymi podmiotami.

Podział prawa cywilnego

  • część ogólna zawiera te normy które regulują zagadnienia wspólne dla pozostałych działów prawa cywilnego.

  • prawo rzeczowe reguluje prawne formy korzystania z rzeczy, ukształtowane w postaci praw podmiotowych bezwzględnych, tzn. skutecznych względem każdej osoby trzeciej. Jest to przede wszystkim prawo własności, a dalej tzw. ograniczone prawa rzeczowe.

  • prawo zobowiązaniowe normuje stosunki zobowiązaniowe (zobowiązania), które powstają między wierzycielem i dłużnikiem, dające temu pierwszemu prawa podmiotowe względne, skuteczne względem dłużnika

  • prawo spadkowe reguluje przejście praw i obowiązków zmarłego na inne podmioty prawa

Podobne prace

Do góry