Ocena brak

JAKIE SPRAWY REGULUJE PRAWO ADMINISTARCYJNE

Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011

Konstytucja określa podstawowe zasady ustroju politycznego i ustroju społeczno – gospodarczego państwa. W szczególności w konstytucji unormowana jest w głównych zarysach struktura organów państwowych i sposób ich powoływania, kompetencje tych organów oraz ich wzajemne związki, wreszcie podstawowe prawa i obowiązki obywateli.

Konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w państwie. Z punktu widzenia systemu źródeł prawa jest ustawą, ale ustawą o szczególnym znaczeniu, ustawą zasadniczą.

Podobne prace

Do góry