Ocena brak

Jakie są znane związki węgla?

Autor /Stach Dodano /31.01.2012

Na początku XIX wieku twierdzono, że pewien nieznany czynnik odróżnia związki węgla występu­jące w organizmach żywych, bądź przez nie wytwa­rzane, od nieorganicznych związków tego samego węgla, na przykład węglanów bądź węglików. Uważano, że ów nieznany czynnik może stanowić sam w sobie istotę życia.
Przełom nastąpił w 1828 roku, gdy Friedrich Wóhler (1800-1882), uczeń słynnego szwedzkiego chemika Jónsa Jacoba Berzeliusa (1779-1848, podgrzewając nieorganiczny związek cyjanian amonowy (NH4CNO), otrzymał związek organicz­ny - mocznik (NH2CONH2). To wydarzenie otwo­rzyło możliwość badania związków organicznych po prostu jako substancji chemicznych.
W naturze węgiel występuje w dwóch formach krystalicznych - w graficie oraz diamencie. W gra­ficie atomy węgla połączone są w sześciokątne pła­skie pierścienie. Wiązanie pomiędzy pierścieniami jest słabe. W graficie wykorzystane są jedynie trzy możliwe wiązania każdego z atomów węgla. Czwarty elektron każdego atomu może poruszać się stosunkowo swobodnie po całej strukturze. Dzięki temu grafit, zdecydowanie niemetal, dość dobrze przewodzi prąd elektryczny. Słabe wiązanie pomiędzy pierścieniami powoduje, że grafit łatwo się rozwarstwia, tworząc płytki, które przesuwają się względem siebie przy bardzo małym tarciu. Sproszkowany grafit jest dzięki temu doskonałym suchym smarem.
W diamencie, z kolei, atomy są związane ze sobą przez wszystkie cztery elektrony w sztywną, trój­wymiarową strukturę. Dzięki temu diament jest najtwardszą spośród substancji występujących w przyrodzie w stanie naturalnym.
Węgiel drzewny, otrzymywany w wyniku wyża­rzania drewna bez dostępu powietrza, składa się w większości z grafitu. Jego struktura jest jednak silnie rozbudowana, tak że posiada on ogromną powierzchnię aktywną. Węgiel kamienny, z kolei, zawiera bardzo mało nie związanego węgla, jed­nak otrzymywany z niego poprzez przegrzanie koks jest w 90% zbudowany z czystego węgla.
Ostatnio odkryto nową formę węgla - obiekty w kształcie kuli zawierające 60 atomów węgla. Są to uboczne produkty spalania. Cząstka C60 przy­pomina nieco swą strukturą kopuły wznoszone przez architekta Buckminstera Fullera, stąd nazwa tego i podobnych tworów - fulereny. Później od­kryto także inne molekuły złożone wyłącznie z atomów węgla, na przykład cząsteczkę C70 przy­pominającą ściśniętą kulę C60.

Podobne prace

Do góry