Ocena brak

Jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy?

Autor /Ochal Dodano /31.01.2012

Bardzo dobrze wyposażone oddziały intensywnej terapii służą także pomocą w nagłych wypadkach. Najlepiej jest, gdy pierwszej pomocy na miejscu wypadku udzielają profesjonaliści, czyli lekarze, sanitariusze lub członkowie ekip ratowniczych.
Na miejscu wypadku pierwszą czynnością osób udzielających pomocy musi być sprawdzenie ogól­nego stanu poszkodowanych. Przy udzielaniu pierwszej pomocy obowiązuje następująca kolej­ność postępowania:
1. Powstrzymanie krwotoku tętniczego
2. Przywrócenie prawidłowego oddychania i pobu­dzenie krążenia krwi
3. Nałożenie opatrunku
4. Wezwanie lekarza i zorganizowanie transportu ofierze wypadku.
Trzeba koniecznie upewnić się, że podstawowe funkcje organizmu nie zostały przerwane i że nie ustaną, nim chory zostanie dowieziony do szpitala.
Czasami ratujący jest zmuszony zająć się naj­pierw otoczeniem pacjenta, które może stwarzać zagrożenie dla niego i innych osób, zanim będzie można dotknąć poszkodowanego - na przykład może pojawić się konieczność usunięcia gruzów czy odłączenia elektryczności.
Jeśli wszystko wskazuje na to, że niezbędna jest hospitalizacja poszkodowanego, trzeba poprosić przechodnia o wezwanie karetki. Jeśli ofiara wy­padku lub chory nie stracił przytomności, należy go zapytać, jak się czuje, jaka jest przyczyna wy­padku, jakich doznał urazów i czy odczuwa ból w jakiejś części ciała. Wyraźnymi oznakami urazu fizycznego są krwotok, tkliwość czy uszkodzone lub nienaturalnie skręcone kończyny. Warto także dowiedzieć się, czy poszkodowany cierpi na jakieś schorzenia, które mogą mieć wpływ na rodzaj kura­cji, jaka zostanie zastosowana.

Podobne prace

Do góry