Ocena brak

Jakie są zasady polskiego prawa rodzinnego?

Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011

1. dobra dziecka: sprowadza się do zapewnienia dziecku maksymalnej ochrony jego interesów zarówno osobowych, jak i majątkowych,

2. ochrony rodziny: u jej podstaw leży teza głosząca, że rodzina jest podstawową komórką społeczną i jako taka powinna być chroniona przez państwo dla zachowania ładu społecznego,

3. ochrony prywatności życia rodzinnego określana też jako zasada autonomii rodziny względem wpływów zewnętrznych w szczególności zaś państwa.

Przykładem zastosowania autonomii rodziny jest poszanowanie prymatu rodziców w wychowaniu dzieci,

4. solidarności grupy rodzinnej, a więc wzajemnej odpowiedzialności za siebie członków rodziny: przejawia się w przepisach o relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi, w tym o obowiązkach rodziców wynikających ze sprawowania władzy rodzicielskiej, o wzajemnych obowiązkach alimentacyjnych małżonków, krewnych,

5. trwałości małżeństwa: rozwód jest możliwy tylko w drodze wyroku sądu po uprzednim stwierdzeniu zaistnienia określonych prawem przesłanek umożliwiających wydanie orzeczenia.

Trwałości małżeństwa służy m. in. miesięczny okres oczekiwania na zawarcie małżeństwa,

6. świeckości: podlega ono prawu państwowemu (świeckiemu), czyli podlega kompetencji urzędów publicznych i jurysdykcji sądów powszechnych.

Podobne prace

Do góry