Ocena brak

Jakie są współczesne zegary?

Autor /Eder Dodano /31.01.2012

Wiele dzisiejszych zegarów jest wciąż napędzana mechanicznie, chociaż zegary elektromechanicz­ne i elektroniczne zdobywają coraz większą popularność. Wskazówki wielu zegarków elek­tromechanicznych poruszane są mechanizmem, zasilanym prądem zmiennym o częstotliwości 50 lub 60 Hz. Niektóre cyfrowe zegary elektro­niczne napędzane są w ten sam sposób, ale poka­zują godziny w formie wyświetlonych liczb. Zegarki elektroniczne muszą być wyposażone we własny regulator. Zwykle jest to kryształ kwarcu, który pod wpływem działania elektryczności drga z prawie niezmienną częstotliwością. Wibracje kwarcu wytwarzają impulsy elektryczne, które regulują pojawianie się elektronicznych wskazań numerycznych zegarka, lub poruszają jego wska­zówki. Oprócz kwarcowych zegarków, istnieją także kwarcowe zegary.
Błąd zegarów i zegarków kwarcowych może wynosić mniej niż 1/30 sekundy dziennie. Jednak parametry zegarów atomowych są jeszcze bar­dziej imponujące. Wykorzystują one drgania nie­których atomów, takich na przykład jak cez, a ich błąd jest mniejszy niż 1 sekunda na 1000 lat. Tego typu zegary używane są do doświadczeń wymagających dużej dokładności pomiaru czasu, a także do definicji jednostek czasu. Sekunda to teraz czas, jaki w pewnych określonych warun­kach atom cezu 133 Cs potrzebuje do produkcji 9192631770 drgań.

Do góry