Ocena brak

Jakie są wskazania do masażu?

Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012

Podczas przebywania w łaźni tureckiej lub saunie można skorzystać z masażu odprężającego. Masaż bardzo skutecznie leczy wiele schorzeń mięś­niowych, z których najczęściej występują skurcze i naciągnięcia mięśnia. Objawy te są często zwią­zane ze zbyt intensywnymi ćwiczeniami czy bra­kiem rozgrzewki przed przystąpieniem do wysiłku fizycznego W naciągniętym mięśniu pojawia się sztywność i ból. Skurcz wywołuje gwałtowne skró­cenie długości włókien mięśniowych, któremu towarzyszy silny ból. Zjawisko to jest związane z nadmiernym gromadzeniem się kwasu mleko­wego w tkance mięśniowej. Skurcz może wystą­pić podczas pływania w zimnej wodzie, podczas nadmiernego wysiłku czy nawet w czasie odpo­czynku nocnego, a jego źródłem jest niedostatecz­ne krążenie krwi w mięśniu. W obu wypadkach można zastosować masaż w celu złagodzenia nie­przyjemnych objawów. Pozytywne skutki masażu wynikają ze stymulowania krążenia krwi. Opisane powyżej problemy są dobrze znane wszystkim, któ­rzy uprawiają sporty. Na boisku dość często mo­żemy zobaczyć scenę masowania zawodnika, któ­rego chwycił kurcz mięśni nogi. Biegacze czy skoczkowie rozgrzewają swoje mięśnie przed star­tem, nacierając je rozgrzewającym płynem.
Trzeba także wspomnieć, że masaż należy do standardowego programu leczenia innych, poważ­niejszych schorzeń. Najlepszym przykładem jest chyba dystrofia mięśniowa, choroba polegająca na stopniowym zaniku tkanki mięśniowej - w tym przypadku masaż i fizjoterapia mają na celu utrzy­manie optymalnej sprawności mięśni. Masaż jest także ważną częścią terapii zalecanej przez leka­rzy i fizjoterapeutów w przypadku bólów kręgo­słupa oraz po złamaniach kości, jeśli pacjenci nie są w stanie wykonywać ćwiczeń fizycznych.

Podobne prace

Do góry