Ocena brak

Jakie są warunki odpowiedzialności przy zaniechaniu?

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Zaniechanie - przestępstwo polegające na niepodjęciu przez sprawcę działania, do którego był zobowiązany lub na spowodowaniu określonego skutku przez niepodjęcie takiego działania.

Podmiotem przestępstwa zaniechania może być tylko ten, na którym ciążył prawny obowiązek działania, które zostało zaniechane. Źródła ciążącego na sprawcy obowiązku mogą wynikać z ustawy karnej, innych aktów normatywnych, orzeczenia sądu, faktu zajmowania określonego stanowiska itp. Ustawodawca w art. 2 KK wyraźnie podkreśla, że odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe z zaniechaniem podlega tylko ten, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi. Niektóre przestępstwa, jak wynika z treści znamion czasownikowych w dyspozycji przestępstwa, mogą być popełnione jedynie w formie zaniechania.

Do takich przestępstw należą:

  • nieudzielenie pomocy (art.162§1KK)

  • uchylanie się od alimentacji

  • niezawiadomienie o przestępstwie itp.

Do góry