Ocena brak

Jakie są wady standaryzacji na rynkach zagranicznych?

Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012

Istnieją wady standaryzacji:

1) Utrata niektórych segmentów rynku, na których istnieją regionalne upodobania.

2) Nie są brane pod uwagę uzasadnione inicjatywy marketingowe sugerowane przez zagranicznych współpracowników i dealerów.

3) Konflikty między firmą-maką i jej córkami. Personel fili, działając bliżej danego rynku ostrzej może widzieć niektóre różnice niż personel centrali.

4) Opracowując strategię produktu nie bierze się pod uwagę zróżnicowań kulturowo-rynków, konkurencji, systemu prawnego i innych elementów otoczenia wewnątrz rynków zagranicznych.

5) Strategia promocji lekceważy lokalną konkurencję i lokalną kulturę. Reklama może być dobrze odbierana i akceptowana w USA, ale w Europie może być przykładem złego smaku.

6) Ustalając strategię ceny nie bierze się pod uwagę lokalnych klientów jako odbiorców tej ceny i marży dla handlu. Wiele firm międzynarodowych jest przyzwyczajona do samodzielnego ustalania ceny i marży handlowej. Jednakże np. w wielu krajach afrykańskich taka polityka zawodzi, ponieważ negocjacje o wysokości ceny każdej partii sprzedawanych towarów są lokalnym zwyczajem.

7) Strategia dystrybucji może nie być dopasowana do wzorca centrali. Wiele firm z USA działających na rynkach zagranicznych chce powiększyć swoje korzyści poprzez omijanie hurtu. Jest to niemożliwe np. w Afryce, gdzie hurt jest dominującym ogniwem kanałów dystrybucji.

Podobne prace

Do góry