Ocena brak

Jakie są typy wysp?

Autor /Zemi Dodano /31.01.2012

Istnieją dwa zasadnicze typy wysp. Niektóre, takie jak Wyspy Brytyjskie i Irlandia, są czę­ścią kontynentów. Leżą na szelfie kontynental­nym i gdyby poziom morza obniżył się, wynu­rzyłby się „pomost" łączący je z lądem.
Drugi rodzaj wysp jest następstwem wulka­nów. Są to podwodne góry wyrastające z głę­bin dna oceanicznego. Przykładem są Hawaje na Pacyfiku, czy Azory na pin. Atlantyku.
Romantyczne atole i wyspy koralowe, wy­stępujące w ciepłej strefie Pacyfiku, są szcze­gólną odmianą wysp wulkanicznych. Typowy atol tworzy się wzdłuż krawędzi podwodnego krateru wulkanicznego, który znajduje się nad lub tuż pod powierzchnią wody.

Do góry