Ocena brak

Jakie są stosowane rodzaje systemów klimatyzacyjnych?

Autor /Szostak Dodano /31.01.2012

W dużych budynkach stosowane są trzy zasadni­cze rodzaje systemów klimatyzacyjnych. W syste­mie powietrznym, temperatura w poszczególnych pokojach jest kontrolowana poprzez wtłaczane doń powietrze. W systemie powietrzno-wodnym tem­peraturę powietrza w pokoju reguluje gorąca bądź chłodna woda, przepływająca przez specjalne urzą­dzenie znajdujące się w każdym z nich. Powietrze jest centralnie oczyszczane. W ostatnim, systemie wodnym, woda regulująca temperaturę powietrza jest centralnie rozprowadzana do urządzeń zain­stalowanych w pokojach. Powietrze jest zasysane indywidualnie przez wentylację w każdym z poko­jów. Najbardziej ekonomiczne są systemy wodne i powietrzno-wodne, poza tym są cichsze od syste­mów powietrznych, które wymagają zainstalowa­nia szerokich przewodów wentylacyjnych. Z dru­giej strony te ostatnie są najbardziej wydajne.

Podobne prace

Do góry