Ocena brak

Jakie są spotykane zaburzenia czynności jelit?

Autor /Dracena Dodano /31.01.2012

Zwolniona praca jelit jest spowodowana brakiem albo niewystarczającą ilością normalnych sygna­łów nerwowych kontrolujących aktywność mięśni jelit lub blokadą tych mięśni. Zmniejszona ruchli­wość jelit powoduje zaparcie. Jeśli dojdzie do zapa­lenia lub uszkodzenia otrzewnej, błony wyścieła­jącej jamę brzuszną, jelito całkowicie przestaje się kurczyć. Stan ten nazywamy niedrożnością jelita. Towarzyszy mu odruchowe działanie powstrzy­mujące pracę nerwów, jelito cienkie przestaje pra­cować, w wyniku czego nie odbywa się wchłanianie pokarmu do krwiobiegu. Do niedrożności jeli­ta może dojść z wielu przyczyn: pojawienia się przepukliny, wystąpienia wady wrodzonej pole­gającej na zarośnięciu światła jelita, czy wadliwe­go rozwoju krezki, tkanki podtrzymującej jelita. Rezultatem nieprawidłowego rozwoju krezki jest zablokowanie naczyń krwionośnych. Każda z wy­mienionych chorób jest śmiertelna, jeśli nie prze­prowadzi się zabiegu chirurgicznego.
Guzy jelita cienkiego występują rzadko. Po­wszechniejsze są guzy jelita grubego - łagodne lub złośliwe. Do pierwszej grupy zalicza się polipy, zwykle nieszkodliwe, ale mogące przekształcić się w nowotwory złośliwe (rak), tworzące drugą grupę. W obu przypadkach zwykle przeprowadza się za­bieg chirurgiczny.

Jest jeszcze kilka innych ważnych schorzeń jelit. Jeśli chodzi o jelito cienkie, trzeba wspomnieć o zapaleniu wyrostka, które nieuchronnie wyma­ga interwencji chirurga; celiakia to alergia na gluten znajdujący się w pszenicy, zmuszająca pacjen­ta do zachowania odpowiedniej diety; oraz zwar­cie krezkowe polegające na zatrzymaniu krwio­biegu, leczone operacyjnie. Interwencja chirurga jest konieczna w przypadku wgłobienia (zabloko­wanie światła jelita grubego przez jelito cienkie). Zespół wrażliwego jelita polega między innymi na nadprodukcji śluzu w okrężnicy. Objawy łagodzi dieta bogata w błonnik i unikanie stresu.
W jelicie może dojść także do zapalenia uchył­ków, małych kieszeni w błonie śluzowej jelita gru­bego. Tego rodzaju zapalenie grozi perforacją (przebiciem) jelita. Stan ten wymaga przeprowa­dzenia natychmiastowej operacji. Perforacją grożą także wrzody żołądka i dwunastnicy, jeśli nie są leczone farmakologicznie.

Podobne prace

Do góry