Ocena brak

Jakie są sposoby (źródła) pokrycia deficytu budżetowego

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Deficyt budżetowy może być pokryty:

-przez sprzedaż skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym i zagranicznym

-poprzez zaciąganie kredytów w bankach krajowych i zagranicznych

-poprzez pożyczki

-przez prywatyzację majątku Skarbu Państwa

-przez nadwyżki budżetu państwa z ubiegłych lat

Podobne prace

Do góry