Ocena brak

Jakie są skutki zatrucia?

Autor /Reczek Dodano /31.01.2012

Toksyny wywierają negatywny wpływ na niemal wszystkie układy organizmu. Złe samopoczucie, utrata przytomności, nadpobudliwość, ból głowy, drgawki, letarg, senność i delirium to skutki dzia­łania substancji toksycznych na układ nerwowy. Jeśli trucizna zaatakuje układ pokarmowy, wów­czas może wystąpić jeden lub kilka z następują­cych objawów: ból brzucha, biegunka, wymioty, uczucie pieczenia w ustach, gardle i przełyku. Tok­syny, które dostaną się do przewodu pokarmowego, przechodzą następnie krwiobiegiem przez wątrobę oraz nerki i oba te narządy ulegają często poważ­nemu uszkodzeniu. Ma to miejsce, na przykład, przy zatruciu muchomorem sromotnikowym.
Na skutek zatrucia pokarmowego może dojść do niewydolności krążenia spowodowanej odwod­nieniem, doprowadzającym z kolei do zagęszcze­nia krwi. Mogą także nastąpić zmiany w budowie krwinek czerwonych uniemożliwiające prawid­łowy przepływ tlenu z płuc oraz wywołujące nie­prawidłowy rytm serca wynikający z zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej. Ciężka niewy­dolność krążenia lub zaburzenia rytmu serca mogą doprowadzić do zatrzymania pracy układu krąże­nia, a w konsekwencji do śmierci.
Płuca i jama nosowa, podobnie jak układ pokar­mowy, także są narażone na szkodliwe działanie substancji toksycznych. Nagła duszność, krwista lub dziwna wydzielina z jamy nosowej to sygnały zatrucia. Niejednokrotnie na skórze pacjenta wystę­pują ślady oparzeń.

Podobne prace

Do góry