Ocena brak

Jakie są skutki uboczne stosowania leków?

Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012

Leki podaje się ludziom walczącym z określo­ną chorobą albo jej objawami, ale pomimo tak dokładnych badań w procesie produkcji, nie zawsze udaje się uniknąć niepożądanych skutków ubocz­nych. Niektóre specyfiki są dopuszczone do sprzedaży pomimo skutków ubocznych, jakie wywołu­ją, ponieważ pozytywne efekty ich działania są na tyle istotne, że opłaca się zaryzykować występo­wanie zjawisk negatywnych.
Jak już wspomniano, wiele leków może wy­woływać uczulenie objawiające się na przykład wysypką skórną, inne prowadzą do wymiotów, mdłości czy biegunek, a jeszcze inne upośledzają produkcję czerwonych krwinek w szpiku kostnym. Jeśli w konsekwencji spadnie liczba białych krwi­nek, chory będzie miał mniej sił do zwalczania infekcji, natomiast niedobór czerwonych krwinek prowadzi do anemii. Część leków onkologicznych (stosowanych w leczeniu nowotworów) niszczy komórki krwi, dlatego chorzy przyjmujący środki zwalczające raka muszą znajdować się pod ścisłą kontrolą lekarza.
Po rozpoczęciu kuracji danym lekiem, jeśli poja­wią się skutki uboczne, pacjent powinien poro­zumieć się z lekarzem. Lekarz upewni się, czy skut­ki rzeczywiście zostały wywołane przez zażywane lekarstwo, a nie są objawem leczonej choroby. U dzieci często pojawia się wysypka skórna przy kuracji penicyliną, ale nie musi to być prawdziwa reakcja alergiczna. Do bardzo znanych leków wywołujących niepożądane skutki należy aspiryna, która często podrażnia błonę żołądka i odnawia objawy choroby wrzodowej. Jednak bardzo sku­tecznie uśmierza ona ból i obniża podwyższoną temperaturę organizmu.

Niestety okazało się, że niemal każdy lek może wywołać u kogoś skutki uboczne. Z tej przyczyny zażywanie każdego środka farmakologicznego wią­że się z pewnym niewielkim ryzykiem, a ocena je­go bezpieczeństwa nigdy nie jest absolutnie pewna. Inspektor krajowy do spraw farmacji zbiera wszyst­kie informacje o ewentualnych niebezpieczeń­stwach związanych z zażywaniem danego leku i jeśli trzeba, wnioskuje o wstrzymanie jego pro­dukcji bądź dystrybucji.
Nowy lek zostanie dopuszczony do powszechnej sprzedaży tylko wtedy, gdy jego zalety okażą się większe niż ryzyko związane ze stosowaniem. Nawet jeśli nowy produkt uzyska licencję, będzie początkowo używany tylko w szpitalach, gdzie skutki jego działania można badać z największą dokładnością w celu potwierdzania słuszności de­cyzji o przyznaniu licencji.
Każdy lek znajduje się nieustannie pod ścisłą kontrolą i jeśli przypadki negatywnych działań ubocznych występują często, lekarze są o nich in­formowani w prasie specjalistycznej. Szybka infor­macja o zagrożeniu wynikającym ze stosowania leku pozwala uniknąć niepożądanych następstw.

Podobne prace

Do góry