Ocena brak

Jakie są skutki uboczne działania leków?

Autor /Ochal Dodano /31.01.2012

Sposób działania większości leków polega w pew­nym stopniu na ingerencji w funkcjonowanie orga­nizmu. Każdy lek ma przynieść określone, pozy­tywne skutki w terapii, jednak często pojawiają się także efekty niepożądane, tak zwane skutki ubocz­ne. Kiedy lekarz przepisuje jakiś lek, informuje pacjenta, jakie skutki uboczne mogą u niego wystą­pić, jednak dla wielu osób wizyta w gabinecie łączy się z takim stresem, że nie zawsze pamiętają ostrze­żenią lekarza. Farmaceuta wyjaśni pacjentowi, jakie jest działanie leku, jak należy go zażywać i jakie mogą się pojawić skutki uboczne.
Skutki uboczne mogą mieć nawet leki kupowa­ne bez recepty. Na przykład środki antyhistaminowe, stosowane w leczeniu alergii, wywołują sen­ność. Także w tym przypadku można skonsultować się z magistrem farmacji, jeśli mamy jakieś wątpli­wości i bezwzględnie zastosować się do załączo­nych instrukcji. Ludzie zażywający niektóre leki nie mogą pić alkoholu czy obsługiwać urządzeń mechanicznych (łącznie z prowadzeniem pojaz­dów). Zignorowanie zaleceń może okazać się nie­bezpieczne dla zdrowia i życia.
Jeśli po zażyciu jakiegoś leku zauważymy nie­pokojące skutki uboczne, jak senność czy wysyp­kę, o których nie wspominał lekarz, musimy poin­formować o nich lekarza lub farmaceutę (jeśli lek kupiliśmy bez recepty), gdyż może zajść koniecz­ność zmiany medykamentu. Zaprzestanie zaży­wania przepisanego leku bez konsultacji z fachow­cem, dlatego, że czujemy się źle, czy zdaje nam się, że cel leczenia został osiągnięty, jest nie tylko nierozsądne, ale czasem niebezpieczne. W takim wypadku przed podjęciem jakichkolwiek działań należy porozumieć się z lekarzem.

Przed zażyciem leku kupionego w aptece bez recep­ty należy przeczytać załączoną ulotkę. Nie powin­no się przyjmować większej dawki niż dozwolo­na przez producenta. Nie mieszajmy leku z innymi, ani z alkoholem. Jeśli po zakończeniu kuracji pozo­staną nam jakieś lekarstwa, powinniśmy je wyrzu­cić, gdyż po dłuższym czasie leki psują się i tracą swoje właściwości.

Podobne prace

Do góry